Kernenergie is voor SER ‘bespreekbaar’

Het kabinet moet kernenergie als serieuze optie in de besluitvorming betrekken over de toekomstige energievoorziening. Het kabinet zal dat in 2010 moeten doen als het klimaat- en energiebeleid wordt geëvalueerd en bekeken wordt in hoeverre de klimaatdoelstellingen voor 2020 gehaald kunnen worden.

Dat zal de Sociaal Economische Raad (SER) vrijdag aan het kabinet adviseren, zeggen ingewijden. Een eerder advies werd vorige week op het laatste moment afgeblazen door onenigheid binnen de werkgroep die een advies uitbrengt. Er komt nu een advies waarin onderscheid wordt gemaakt tussen de SER, het adviesorgaan van parlement en regering bestaande uit werknemers, werkgevers en onafhankelijke Kroonleden waar de milieuorganisaties geen onderdeel van uit maken, en de commissie Toekomstige Energievoorziening van de SER, waarin de organisaties wel volwaardige leden zijn. De milieuorganisaties vinden in tegenstelling tot de sociale partners 2010 veel te vroeg om kernenergie als optie in de besluitvorming mee te laten wegen.

Tussen werkgevers en werknemers bestaat wel verschil van inzicht over de vraag in hoeverre kernenergie op dit moment acceptabel is. De vakbonden vinden dat kernenergie nu nog niet voldoende veilig en betrouwbaar is om als serieus alternatief voor kolen of gas te fungeren.

    • Jeroen Wester