Jongeren CDA vrezen uitstel woningadvies

Het CDA-bestuur heeft nog geen gehoor gegeven aan de opdracht van het partijcongres om de woningmarkt te onderzoeken, inclusief een onderzoek naar de politiek gevoelige hypotheekrenteaftrek.

De opdracht van het partijcongres dateert van vier maanden geleden. Tegen de zin van de partijtop in openden de leden vorig jaar de discussie over het volkshuisvestingsbeleid van het CDA. Fractievoorzitter Pieter van Geel noemde dat toen „niet wijs”.

De leden van het CDA constateerden vorig jaar grote problemen op de woningmarkt die zware ingrepen zouden vereisen. Zij namen een resolutie aan die het bestuur opdraagt een commissie in te stellen die „uiterlijk eind 2008” rapport uitbrengt over het toekomstige volkshuisvestingsbeleid. De resolutie werd ontraden door het dagelijks partijbestuur.

Het CDJA, de jongerenorganisatie van het CDA en een van de initiatiefnemers van de resolutie, is „not amused” dat er nog geen adviescommissie is ingesteld. „De opdracht van de commissie is nog niet bekend, de leden van de commissie evenmin. Wij vragen ons af waar dat advies blijft. Een goed advies wordt nu problematisch, want de commissie krijgt steeds minder tijd”, zegt voorzitter van het CDJA Harry van der Molen. „Ik begrijp dat het een gevoelig onderwerp is en dat het bestuur ermee in de maag zit. Maar we moeten nu kijken of hier een vertragingstactiek wordt toegepast.”

Een woordvoerder van het partijbestuur ontkent dat een onderzoek naar de woningmarkt met opzet vertraagd wordt. Hij zegt dat er op dit moment gekeken wordt of er een ‘focusgroep’ of een ‘commissie’ komt, maar hij bezweert dat er „sowieso een ploeg komt die het gaat oppakken”. Hij zegt dat zich veel gegadigden hebben gemeld voor de commissie. Volgens het bestuur is het belangrijk dat er een goede en zorgvuldige discussie wordt gevoerd. „Dat gaat een half jaar, zo niet minstens een jaar duren”. Het bestuur verwacht toch dat het onderzoek in november op het partijcongres kan worden gepresenteerd.

Het wetenschappelijk instituut van het CDA doet op dit moment al onderzoek naar de woningmarkt. Dat is op eigen initiatief en staat los van de wens van de leden. Volgens Evert Jan van Hasselt van het wetenschappelijk instituut bevindt die studie zich in een beginfase. Hij wil niet meer vertellen over het onderzoek omdat hij het een interne aangelegenheid van de partij vindt.

    • Jeroen Wester