Er is nog nooit een misdrijf bij gekomen

Leuk dat ze in het Vaticaan hebben nagedacht over nieuwe zonden. Als ik het goed begrijp willen ze die in zoverre aan strafbaarheid gerelateerd zien, dat je er als dader niet zonder biecht vanaf komt.

Nieuwe zonden – dat heb ik altijd een fascinerend onderwerp gevonden.

Hoe komt het dat we als mensheid sinds de paradijsvloek van alles en nog wat hebben uitgevonden en aangemaakt, van buskruit tot kernwapen, van ritssluiting tot stoomtractie en van barok tot postmodernisme – maar dat onze fantasie al die eeuwen ontoereikend is gebleven om ook nog een verrassend nieuw misdrijf te ontwikkelen?

Ze waren er vanaf de eerste dag eigenlijk allemaal al: liegen, stelen, doden, frauderen, echtbreken en ongewenste intimiteiten, inclusief hun varianten. Vroeger had je bijvoorbeeld een eind hout nodig om iemand van kant te maken (of niet eens; Kaïn schijnt het met z’n blote handen te hebben gedaan), en later kreeg je de dolk, het gif of de vierendeelpaarden, maar dat waren als het ware stuk voor stuk door de technologie aangereikte verfijningen. Al gebruik je, eigentijds, een kalasjnikov, dan blijft het toch net zo veel moord als met een eind hout. Onze-Lieve-Heer moet daags na de zondeval meteen een lijstje hebben gemaakt met verboden handelingen, en daar was het mee klaar.

Ja, zeggen ze nu in Rome, maar milieuvervuiling stond er nog niet op, want dat kende Hij toen nog niet.

Nee, dat geloof ik graag. Maar is dat een reden om het als een nieuwe misdaad aan te merken? Is het een novum in de zin die ik hier bedoel? Als ik individueel, of als directeur van een arsenicumfabriek, m’n afvalstoffen welbewust verspreidt om er medemensen mee om het leven te brengen, is dat volgens mij een enigszins omslachtige manier van wat ze in de klassieke wereld al deden onder de naam gifmenging. Ouwe koek dus. Misschien een delict voor de biechtstoel en voor de rechter (als het Openbaar Ministerie de zaak niet weer verknoeit) maar niks nieuws.

Drugsgebruik wil de paus nu ook aan Gods opsomming toevoegen. Alsmede sociale ongelijkheid, en genetische manipulatie.

Voor ons, Nederlanders, is dat laatste een interessant grensgeval. Wij wonen in een samenleving waarin de kans op een nieuw type misdrijf des te kleiner is, omdat we het een sport vinden om in het geval van handelingen die niet door de beugel kunnen, de beugel iets ruimer te maken.

Ik herinner me nog (om even een ander terrein te nemen) hoe de commerciële radio begon: als piraterij. Dat ging heel ver. Rivalen probeerden elkaar vanaf hun illegale zeeroversschepen zelfs dood te maken, dus de regering wist zich ten slotte geen raad meer. Tot iemand op het briljante idee kwam om de wetsovertreders van de ene dag op de andere legaal te verklaren! Zo hadden we weer een misdrijf minder. Kort daarna is het gedogen begonnen.

Maar zo slim willen ze in Rome kennelijk niet worden. Als je daar genetisch wilt manipuleren moet je het clandestien doen, of het anders opbiechten.

De radiolezer die het pauselijke nieuws openbaarde had het ineens ook over ‘zelfverrijking’ dat ik als ‘zelfbevlekking’ verstond, wat het misschien ook wel was, want in de volgende zin viel het woord pedofilie, zonder dat ik de rest kon horen, want er werd net aangebeld.

Pedofilie? Benedictus zou deze zonde toch niet in zijn aanvullingsrijtje hebben opgenomen omdat de Moederkerk in de Verenigde Staten zojuist een paar honderd miljoen dollar heeft moeten uitbetalen aan letselschade die zou zijn geleden door intussen ook al weer oud geworden jongetjes van wie sommige geestelijken toentertijd niet helemaal konden afblijven?

Er is niets nieuws onder de zon.

Lees alle columns van Jan Blokker op nrcnext.nl/blokker

    • Jan Blokker