‘Elk VVD-lid is een ambassadeur’

Kandidaat-voorzitter Onno Hoes is geen prototype voorzitter, zegt hij zelf. Hij gaat luisteren naar de leden. Vanuit zijn hart.

Leeftijd: 46

Huidige functie: gedeputeerde Noord-Brabant, milieu en natuur

Lid van de VVD sinds: 1982

Website: www.onnohoespartijvoorzitter.nl

Burgerlijke staat: gehuwd

Opmerkelijk: Hoes is de man van tv-presentator Albert Verlinde en de broer van actrice Isa Hoes

1. Wat is er mis bij de VVD?

„De problemen zijn begonnen op een partijcongres in Noordwijkerhout in 2004, toen werd besloten om verschillende lagen tussen het hoofdbestuur en de afdelingen weg te snijden. Het hoofdbestuur kwam op een eiland te zitten, en er ontstond een kloof tussen de regio en de partijtop. De leden werden niet meer gehoord. Er zijn te veel mensen van buiten – Ayaan Hirsi Ali, Rita Verdonk – met veel bombarie op hoge posities neergezet. Dat hoeft niet per se mis te gaan, maar het is niet de ideale weg. Een partij moet zelf nieuwe talenten kweken.”

2. Waarom heeft de VVD u als voorzitter nodig?

„Ik ben niet het prototype voorzitter. Mensen ontdekken mij gaandeweg. Ik ben niet van hogerhand gepolst of ik me kandidaat wilde stellen, zoals de heer Opstelten. Ik doe dit vanuit mijn hart. Op de dag dat Rita Verdonk uit de fractie gezet werd [13 september 2007, red.], keek ik ’s avonds met mijn ouders van 80 en 83 naar het nieuws. Ze waren tot tranen toe geschokt: wat is er gebeurd met ónze VVD? Leden keerden zich van ons af, en veel overblijvers zijn nog steeds zoekende. Voor hen wil ik de tussenpersoon zijn.”

3. Wat gaat u doen als de leden u kiezen?

„Ik ga naar ze luisteren. Elk lid is ook een ambassadeur. Op lokaal niveau moeten we mensen werven die al hun energie in de partij willen stoppen. Dan volgt de rest vanzelf: goeie kieslijsten, goeie mensen in de gemeenteraden, meer zetels in Den Haag. De VVD moet nu niet in de boeken duiken en de partijbeginselen bestuderen. We moeten gewoon aan het werk.”