Correcties & aanvullingen

Verkrachte vrouw

Het artikel Eer de Onbekende Verkrachte Vrouw op de opiniepagina van de krant van 7 maart van Heleen Mees was mede geschreven door Femke van Zeijl. De medeondertekenaar namens de Stichting Japanse Ereschulden heet niet Kees Wagtendonk maar Jan van Wagtendonk.

Elly Ameling

In de cd-rubriek in het Cultureel Supplement van 7 maart werd als geboortedag van de sopraan Elly Ameling 18 februari vermeld. Dat moet zijn 8 februari.

Aantallen ganzen

In het artikel Als het aan de boer lag, waren er geen ganzen in de krant van 28 februari (pagina 3) staat dat Vogelonderzoek Nederland (Sovon) vorig jaar 2,8 miljoen ganzen telde in Nederland. Dat moet zijn: bijna 2 miljoen ganzen, die niet allemaal tegelijk in Nederland waren.

Robson Books

In de boekenbijlage van 7 maart staat op bladzijde 6 bij Colin Wilson vermeld Robin Books. Dit moet zijn Robson Books.