Commissie bindt in: geen gelijke straffen

Amsterdam. EU-lidstaten moeten de vervuiling door schepen op zee strenger aanpakken. De Europese Commissie heeft gisteren een voorstel uitgebracht waarin het landen verplicht overtreders dermate hard te straffen dat potentiële vervuilers worden afgeschrikt. Het vaststellen van de precieze strafmaat voor bijvoorbeeld olielozingen laat Brussel over aan de lidstaten. Dit is een belangrijke wijziging ten opzichte van eerdere pogingen van de Commissie om de strafmaat voor milieudelicten te harmoniseren. Brussel had voorgesteld dat alle EU-landen 1,5 miljoen euro moesten kunnen eisen van vervuilende kapiteins, reders en opdrachtgevers. De ommezwaai volgt op een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie, dat bepaalde dat het vaststellen van de strafmaat niet tot de bevoegdheden van de Commissie behoort. Brussel behoudt zich wel het recht voor later nog eens te bekijken of er toch mogelijkheden bestaan om straffen te harmoniseren.