Als je tussen de regels doorleest, zie je op witte plekken vaak de zwartste gedachten van een doorgaans kleurrijk persoon. Witte plekken zijn soms zwarte gaten.

    • Karin Bogaarts-Ros