Turken trouwen vaak met familie

Bijna een kwart van de Turken en eenvijfde van de Marokkanen in Rotterdam is met een familielid getrouwd. Dat blijkt uit een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat is opgesteld in opdracht van het ministerie van Volkgezondheid.

De cijfers over de familiebanden van ouders uit het RIVM-rapport zijn gebaseerd op de Rotterdamse Generation R-studie, een onderzoek naar de groei, ontwikkeling en gezondheid van 10.000 kinderen in Rotterdam en de achtergrond van hun ouders. Generation R ondervroeg 653 Turkse en 474 Marokkaanse ouders. Er zijn geen representatieve cijfers over het voorkomen van bloedverwantschap tussen ouders (consanguïniteit) in heel Nederland. Geschat wordt dat wereldwijd 8,5 procent van de kinderen ouders heeft die familie zijn.

Ouders die een familieband hebben lopen een verhoogd risico kinderen te krijgen met een aangeboren afwijking, met name zeldzame genetische afwijkingen. Een (beperkt) deel van deze zeldzame aandoeningen leidt tot sterfte. Het risico daarop is het grootst in het eerste levensjaar. Het aantal kinderen in Nederland dat rond de geboorte aan deze aandoeningen overlijdt, is laag en slechts een deel wordt geassocieerd met de bloedverwantschap tussen de ouders.

Het RIVM constateert dat er in Nederland enkele kleinschalige voorlichtingsactiviteiten zijn geweest over de risico’s van broers en zussen, (achter)neven en (achter)nichten of nichten en ooms die met elkaar kinderen krijgen. Het instituut vindt dat die verbeterd en geïntensiveerd zouden moeten worden. Aanleiding voor het onderzoek van het RIVM is het hogere sterftecijfer onder allochtone kinderen.

Familiehuwelijken: pagina 3