Kabinet werkt aan belasting op topsalaris

Het kabinet presenteert naar verwachting eind deze week voorstellen om buitensporige bonussen en gouden handdrukken voor topbestuurders te gaan belasten.

De bewindslieden die hierover gaan, bespreken vandaag een aantal voorstellen. Als zij het eens worden, moet de voltallige ministerraad er nog mee instemmen. Dat gebeurt vrijdag of volgende week vrijdag.

De Tweede Kamer dringt al enige tijd aan op maatregelen die de excessieve beloning van topmanagers aan banden leggen. Aan de 26 miljoen euro die voormalig ABN Amro-topman Rijkman Groenink aan de verkoop van de bank overhield is zelfs een apart Kamerdebat besteed. Minister Wouter Bos (Financiën, PvdA) zei gisteravond in het televisieprogramma Pauw en Witteman: „Ik heb vier maatregelen liggen.” Hij wilde echter niet op details ingaan.

Volgens bronnen rond het kabinet wil het kabinet over bonussen van meer dan een half miljoen euro een belasting heffen van 30 procent. De heffing wordt naar verluidt alleen opgelegd als de bonus hoger is dan het jaarsalaris.

Daarnaast zou het kabinet ook iets willen doen aan de extra stortingen die topbestuurders vaak ontvangen voor hun pensioenen. Ook daarover zou belasting moeten worden betaald.

Het kabinet wil met deze maatregelen tegemoetkomen aan de maatschappelijke onvrede over de excessieve beloningen die sommige (falende) bestuurders ontvangen, schreef minister Bos al in november in een brief aan de Tweede Kamer. De coalitie had aanvankelijk het voornemen om topinkomens aan te pakken via de aftrek van pensioenpremies. Mensen met een jaarinkomen boven de 185.000 euro zouden hun pensioenpremie dan niet meer kunnen aftrekken.

Maar onder druk van het CDA is van deze maatregel afgezien. Ook een andere maatregel om topinkomens aan te pakken is verzacht: het hoger belasten van eigenaars van een huis met een waarde van meer dan 1 miljoen euro. De verhoging van het eigenwoningforfait zal wel worden ingevoerd, maar stapsgewijs en pas vanaf 2010.

De christen-democraten wilden daarvoor in de plaats liever een heffing op gouden handdrukken en excessieve bonussen. Zo’n maatregel is effectiever en minder schadelijk voor het vestigingsklimaat, heeft het Kamerlid Frans de Nerée tot Babberich (CDA) herhaaldelijk betoogd. Kamerlid Paul Tang (PvdA) had voorgesteld een wettelijk maximum te stellen aan gouden handdrukken.