Juridische kosten door NZ-lijn hoger

Amsterdam, 11 maart. De juridische kosten voor de gemeente Amsterdam zijn als gevolg van de bouw van de Noord-Zuidlijn gestegen. In de periode januari 2002 tot juli 2004 gaf de dienst die zich met de nieuwe metroverbinding bezighoudt ruim een half miljoen euro uit aan advocaten. Tussen juli 2004 en januari 2007 was dat bijna 3 miljoen euro. Die stijging komt grotendeels voor rekening van de Noord-Zuidlijn, zo bevestigde de gemeente. Mede door de lijn stegen de totale juridische kosten van de gemeente van circa 4,1 miljoen in de eerste tweeënhalf jaar tot ruim 9,6 miljoen euro in 2007.