‘Gevolgen klimaat bedreigen Europa’

Toenemende veiligheidsrisico’s ten gevolge van klimaatverandering dwingen de landen van de Europese Unie tot omvangrijke investeringen in hun defensie.

Dat staat in een rapport van EU-buitenlandcoördinator Javier Solana en eurocommissaris Benita Ferrero-Waldner dat deze week door Europese regeringsleiders zal worden besproken tijdens hun EU-top in Brussel.

De twee bepleiten dat Europa zich in zijn veiligheidsbeleid meer richt op conflictpreventie, crisismanagement en het vermogen om snel te reageren op rampen.

Solana beschrijft hoe een tekort aan vruchtbare grond, water en visvoorraden zal leiden tot conflicten in grote delen van de wereld. Vooral gebrek aan water zou kunnen leiden tot grote onrust.

Afrika is volgens Solana het meest kwetsbaar voor de risico’s van klimaatverandering. Hij citeert de voorspelling van de Verenigde Naties dat er in 2020 miljoenen ‘eco-migranten’ zullen zijn. „Massale migratiestromen zullen naar verwachting leiden tot toenemende conflicten in de gebieden waar mensen doorheen trekken of die het doel zijn van hun reis.”

Ten slotte wijst Solana op de gevaren van een slag om olie-, gas- en visvoorraden rond de noordpool wanneer het ijs smelt. Zonder internationaal akkoord zullen volgens hem de politieke spanningen ook daar oplopen. De eerste tekenen daarvan zijn al zichtbaar.

Volgens Solana is „dringend actie” nodig om Europa’s belangen te beschermen. Strak de hand houden aan de voorgenomen verlaging van de CO2-uitstoot, is niet voldoende. De „internationale dreiging” die uitgaat van klimaatverandering moet leidraad worden voor het Europese veiligheidsbeleid.

Javier Solana: pagina 7