Games zijn kunst, dus blijf er van af

Met verontrusting heb ik kennis genomen van het door de Tweede Kamer aangekondigde onderzoek naar de mogelijkheden om, ter bescherming van de jongeren in Nederland, gewelddadige games te verbieden.

Games zijn net als films, muziek en boeken een kunstvorm en het is onverenigbaar met de beginselen van dit land om kunstwerken te verbieden. Er zijn films in omloop die qua geweldsniveau en gruwelijkheid de meest gewelddadige games overtreffen en waar de politiek tot nu toe – terecht – met de handen van af is gebleven.

Bovendien is er tot op heden geen deugdelijk wetenschappelijk onderzoek geweest dat een verband heeft kunnen aantonen tussen geweld in games en echt geweld. Natuurlijk is het belangrijk voorzichtigheid te betrachten en jongeren te beschermen tegen eventuele kwalijke invloeden. De beste manier om dat te doen is om er aan de ene kant voor te zorgen dat bepaalde games niet gekocht kunnen worden door jongeren. Aan de andere kant is het belangrijk dat de overheid bewustzijn kweekt bij ouders over wat voor spellen hun kinderen spelen. Op die manier kunnen zij zelf verantwoordelijkheid nemen.

Met het huidige voorstel dreigt de overheid echter een oplossing te kiezen die buitenproportioneel en ongepast is.

Lucas Seuren, gamesredacteur voor de website fok.nl

Maarheeze

    • Lucas Seuren
    • Games voor de Website Fok.Nl Maarheeze