Fed moet zijn strategie wijzigen

Het eerste wat je kunt zeggen over het bestaan van een centrale bankier dezer dagen is dat het niet erg leuk kan zijn. De inflatie is te hoog, de groei neemt af en de financiële markten lijken steeds verder uit het lood geslagen.

Het tweede is dat de Federal Reserve (de Fed, het federale stelsel van Amerikaanse centrale banken) op het verkeerde spoor zit. De Fed heeft de rente teruggebracht van 5,25 procent in september naar 3 procent nu, terwijl binnenkort nog eens een verlaging van 75 basispunten wordt verwacht. Maar het kortwieken van de rente heeft de markten niet gerust kunnen stellen. Integendeel, de rente die de banken elkaar in rekening brengen is terug op het niveau van het begin van de crisis in augustus. De bedrijfsfinancieringskosten nemen toe en de betalingsachterstanden op Amerikaanse hypotheken bevinden zich op recordniveau.

In feite heeft het beleid van de Fed niet alleen niet geholpen. Zijn nonchalante houding ten opzichte van het inflatierisico heeft tot een dramatische uitverkoop van de dollar geleid. Dat heeft waarschijnlijk weer gezorgd voor een verergering van de kredietcrisis, doordat valutahandelaren op de kast werden gejaagd en buitenlanders minder graag geld te lenen aan de krap bij kas zittende Amerikanen.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft niet veel meer succes geboekt dan de Fed bij het in het gareel houden van de markten. De kloof tussen de rendementen op Italiaanse en Duitse staatsobligaties is bijvoorbeeld de grootste sinds jaren. Maar de ECB heeft het ook niet slechter gedaan dan de Fed. En zij heeft de rente in de Eurozone helemaal niet verlaagd.

Wat moet de Fed nu doen? Hier zijn drie suggesties.

1. De Fed moet zich agressief opstellen als het gaat om het injecteren van extra liquiditeit in het financiële systeem. De omvangrijke uitbreiding van de zogenoemde Term Auction Facility van afgelopen vrijdag is een stap in de goede richting.

2. De Fed moet luid en duidelijk uitspreken dat er geen probleemloze manier is om de kredietposities binnen een financieel systeem af te bouwen, en dat het opnieuw verhogen daarvan – waardoor nog meer zeepbellen op de huizen- en aandelenmarkten zouden ontstaan – noch makkelijk, noch wenselijk is.

3. De Fed moet ophouden met het verlagen van de rente. Waarschijnlijk moet de rente zelfs worden verhoogd. Een belofte om de dollar te steunen en de inflatie te bestrijden, zelfs ten koste van een Amerikaanse recessie, zou ertoe bijdragen het mondiale financiële vertrouwen te herstellen.

De conventionele wijsheid luidt dat de rente nooit mag worden verhoogd als de economische groei inzakt. Maar de conventionele wijsheid heeft ons momenteel gewoon niets te bieden.

    • Edward Hadas