Bouw centrale van Eon vertraagd

Het Duitse energiebedrijf Eon legt de bouw van zijn kolencentrale op de Maasvlakte stil. Het bedrijf reageert hiermee op de uitspraak van de Raad van State, twee weken geleden. Daaruit blijkt dat Eon binnen de natuurbeschermingswet geen vergunning heeft aangevraagd voor de bouwfase van de centrale.

Eon is begin dit jaar gestart met de bouw van de kolencentrale, die vanaf 2012 elektriciteit moet leveren aan met name de energie-intensieve industrie op de Maasvlakte. Het bedrijf moest daarvoor aantonen dat de centrale geen schadelijke gevolgen heeft voor de natuur in de omgeving. Er liggen in de buurt drie beschermde natuurgebieden, in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Er leven zeehonden en er foerageren trekvogels. Eon heeft zich bij het onderzoek alleen gericht op de exploitatiefase van de centrale, en heeft ook alleen voor die fase een vergunning aangevraagd. Milieuorganisatie Greenpeace heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Greenpeace vreest dat ook de bouw van de centrale, vooral het lawaai dat daarbij wordt gemaakt, de natuur verstoort. De Raad van State heeft Greenpeace in het gelijk gesteld en eist een vergunning voor de bouwfase. Een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland zegt dat Eon die vergunning waarschijnlijk binnen vijf weken krijgt.

Een woordvoerder van Eon laat weten dat het bedrijf veel schade ondervindt van de vertraging. „Als de centrale later in bedrijf komt dan verwacht, kan de schade in de miljoenen euro’s lopen”, zegt hij.

Greenpeace verzet zich tegen de bouw van vijf geplande kolencentrales in Nederland, omdat die veel meer van het broeikasgas CO2 uitstoten dan gascentrales of windturbines. Groenlinks heeft twee weken geleden een wetsvoorstel ingediend om het gebruik van kolen duurder te maken zodat kolencentrales onrendabel worden.