Vroeger was niet alles beter in de zorg

In het commentaar `Dure markt in de zorg` van 3 maart staat: ”het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel heeft altijd goede prestaties geleverd”. Een ieder herinnert zich echter de wachtlijstellende, waar o.a. minister Borst verantwoordelijk voor was. Ze werd geprezen, maar door wie? Door Kok, de toenmalige minister van Financiën, een twijfelachtig compliment. De huidige stijging van het aantal ingrepen met betrekking tot bijvoorbeeld nierstenen is juist toe te juichen, het gaat om patiënten met hevige pijnen. De redactie lijdt ten onrechte aan `vroeger was alles beter`.

    • A.J. Vermeulen