Regering Servië valt over relatie EU

Belgrado, 10 maart. De Servische regering is zaterdag gevallen na onenigheid over de relatie met de Europese Unie. Op 11 mei vinden parlementsverkiezingen plaats. Pagina 4