nrc.nl/techno

Lees de nieuwe weblog van Herbert Blankesteijn, medewerker van NRC Handelsblad. Hij schrijft over actuele technische kwesties, zoals de nieuwe Stirlingmotor.