Meer downloads, minder inkomen

Marie-José Klaver stelt dat het te simpel is om te denken dat elke gedownloade cd of computergame een gemiste verkoop is (nrc.next, 30 januari). Ze verwijst naar een onderzoek van de Harvard Business School waaruit zou blijken dat er nauwelijks verband is tussen downloaden en de dalende verkoop van muziek. Daarnaast zou een Canadees onderzoek van Decima Research aantonen dat downloaders meer cd`s kopen.

Klaver bespreekt echter maar twee onderzoeken, die beide niet deugen. Het onderzoek van Harvard overleefde de peer review dan ook niet: wetenschappelijk rammelde het zozeer dat het niet bruikbaar was. In het Decima-onderzoek bleek de gebruikte methode te onbetrouwbaar om de conclusies te rechtvaardigen. Het onderzoek wordt in Canada niet eens meer betrokken in de piraterijdiscussies in het parlement.

Tegenover die twee onderzoeken staat een veelvoud aan onderzoeken die aantonen dat er wél een relatie bestaat tussen het consumeren van illegaal aanbod en dalende inkomsten van de makers van films, muziek en andere content. Dat zijn onderzoeken die wél deugen, en wereldwijd worden meegenomen in debatten en discussies.

    • Wouter Rutten Haarlem