Kerk wil liefdevol omgaan met biecht

Na een week colleges in het Vaticaan zit de opfriscursus voor een groep katholieke biechtvaders er op. En nu maar hopen dat de cursus het beoogde effect zal hebben.

60 procent van de katholieken biecht niet meer, zo blijkt uit een onderzoek van de universiteit van het Vaticaan. „Na de priesterroepingen en het huwelijk ziet ook het sacrament van de biecht zich geconfronteerd met een periode van crisis die zelfs de priesteropleidingen niet ongemoeid laat”, aldus de Osservatore Romano, de krant van het Vaticaan. 30 procent van de katholieken acht de aanwezigheid van een priester bij de biecht overbodig. Anderen hekelen de manier van biechten.

In de cursus hebben priesters geleerd met „meer liefde en meer vaderlijke tederheid” naar de gelovige te luisteren, zoals paus Benedictus XVI dat heeft gevraagd. De klassieke autoritaire biechtvader met de nederige en trillende gelovige op zijn knieën, schrikt af.

De cursisten kregen ook een lijst met nieuwe zonden gepresenteerd. Naast stelen, het begeren van andermans vrouw en het schenden van de acht andere geboden, is het vervuilen van het milieu een moderne zonde.

Wie moreel discutabele experimenten uitvoert, zoals genetische manipulatie, bevindt zich vanaf nu ook officieel aan de verkeerde kant van de streep en moet ter biecht. Op de zwarte lijst staan verder experimenten uitvoeren op personen en de schending van de fundamentele rechten van de menselijke natuur. Ook wie drugs gebruikt of verkoopt is zondig. Politici en maatschappelijke of economische leiders die medeverantwoordelijk zijn voor extreme sociale ongelijkheid, sociale onrechtvaardigheid en armoede, gaan evenmin vrij uit. Evenals degenen die zich schuldig maken aan extreme zelfverrijking.

Abortus en pedofilie behoren volgens bisschop Gianfranco Girotti, binnen het Vaticaan verantwoordelijk voor de biecht, nog altijd tot de zwaarste zonden. De recente gevallen van kindermisbruik door priesters illustreren volgens hem „de menselijke en institutionele zwakke kant van de kerk”. Al zijn die misstanden zijns inziens uitvergroot „om de kerk in diskrediet te brengen”.