Dr. No

Het was niet meer dan een bleep op het radarscherm, de terugtrekking van de Republikeinse presidentskandidaat Ron Paul uit de race. Maar enige betekenis heeft het nieuws wel. Paul is al sinds jaar en dag het mikpunt van spotternij in de VS. Hij is quixotic zoals dat zo mooi heet in het Engels: iemand met donquichotachtige eigenschappen die zich door zijn rechtlijnig verzet tegen alles wat riekt naar invloed van de staat, de illustere bijnaam Dr. No heeft moeten laten aanleunen. Een libertijn pur sang en lichtend voorbeeld voor de pakweg vijftien procent Amerikanen die ook van mening is dat als de staat al niet opgeheven kan worden, hij zich op zijn minst zo gedeisd mogelijk dient te houden.

Opmerkelijk aan de aanhang van Paul evenwel is dat zij niet louter bestaat uit vrijgevochten ondernemers. Integendeel, Paul heeft het beter gedaan dan ieder ander presidentskandidaat onder de internetgeneratie. Paul had meer Facebook en MySpace fans dan enig ander Republikein, hij trok meer Google- en YouTube-hits dan alle andere presidentskandidaten en hij wist meer geld binnen te halen via internet dan zijn veel succesvollere tegenstrevers.

Wat is de aantrekkingskracht van deze 72-jarige Texaan, tegenstander van belastingen, oorlog en abortus?

Omdat het internet nu eenmaal van maffe types houdt, zeggen de sceptici.

Maar een andere waarheid is dat Paul’s jonge aanhang ook onder de indruk is van zijn consistente verzet tegen de Patriot Act (Bush’ schending het Amerikaanse burgerrecht) of Guantánamo (Bush’ schending van het Internationale oorlogsrecht). Hij was de enige presidentskandidaat die het had gewaagd de oorzaken van de aanslagen van 11 september bij het gedrag van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten te zoeken.

Dat Paul niet langer in de race is, is niet verrassend. Maar wat zijn internetsucces wel heeft aangetoond, is dat een groep Amerikanen is opgestaan die van oudsher weinig van zich heeft doen spreken. Jonge mensen die zich niet willen laten bedwelmen door de gevestigde orde. Ongrijpbare mensen, maar sinds internet, met een stem.

Floris-Jan van Luyn

    • Floris-Jan van Luyn