Bedrijven: sober pensioen kan wel

De werkgevers onder leiding van VNO-NCW willen werknemers een veel groter deel van de kosten van hun pensioen laten betalen.

Dat is een van de voorstellen die de werkgeversorganisaties doen in een 78 pagina’s tellend voorstel voor versobering van pensioenregelingen en kostenverlagingen voor het bedrijfsleven.

De vuistregel nu is dat bedrijven tweederde van de pensioenpremies betalen en werknemers de rest. In 2006 waren de pensioenpremies samen 24 miljard euro. In 2000 was dat ‘maar’ 11 miljard euro. Uitgangspunt van VNO-NCW is dat werkgever en werknemer ieder 50 procent bijdragen. Vakcentrale FNV neemt in een reactie „met kracht afstand” van de bezuinigingsvoorstellen.

Nederland geldt internationaal als koploper met zijn pensioenregelingen. Bovenop de volksverzekering AOW die betaald wordt door de werkenden spaart meer dan 90 procent van de werknemers verplicht via zijn werkgever voor een aanvullend pensioen boven op de AOW. De pensioenfondsen beheren samen zo’n 700 miljard euro aan beleggingen. Naast deze twee collectieve pijlers is er een markt voor individuele pensioenproducten.

De werkgevers willen de basiselementen van de bestaande regelingen, zoals collectiviteit en solidariteit, handhaven, maar zij willen de risico’s en de kosten voor het bedrijfsleven over een breed front verminderen. VNO-NCW is onder meer bang dat de internationale boekhoudregels het Nederlandse bedrijfsleven meer parten gaan spelen. Verder vrezen de werkgevers voor extra lasten als pensioenfondsen een tekort krijgen door de onvoorspelbaarheid van rente en aandelenkoersen.