Wij worden Frans

Uw artikel over Mayotte (Zaterdag &cetera, 23 febr.) is wat tendentieus. Frankrijk wordt weggezet als een natie die geen afscheid kan nemen van een kolonialistisch gekleurde politiek. Dat staat haaks op de stroom vluchtelingen uit de Grande Commore naar Mayotte, die het betreuren dat ze in 1974 voor zelfstandigheid hebben gekozen.

Ik ken de archipel niet, maar La Reünion, dat daar niet ver vandaan ligt, des te beter. La Reünion is een DOM (departement outre mer) en maakt dus zonder enige beperking deel uit van de Europese Unie. Het telt 700.000 inwoners waarvan enige tientallen procenten werkeloos. De sociale uitkering stelt een groot deel van de bevolking - inclusief de werklozen - in staat een auto aan te schaffen en er is voldoende basis voor de banken om daarvoor een lening te geven. Mayotte zou binnenkort de gelegenheid krijgen om zich voor de dom-status uit te spreken. Wel, de uitslag staat bij voorbaat vast. Die zal met Reünion als voorbeeld, een overweldigend ja opleveren. Het zal dan nog maar een paar jaar duren of Mayotte zal over dezelfde (prima) infrastructuur als Reünion beschikken inclusief autodichtheid en werkloosheid. Het gaat Frankrijk weer veel geld kosten.

    • A.A. van der Donk