Weinig nieuwe militairen

De maatregelen van Defensie om personeel te werven voor de krijgsmacht hebben vooralsnog niet het gewenste effect. Van de zes- tot zevenduizend nieuwe militairen die er jaarlijks nodig zijn, kwamen er maar 4.798 binnen. Dat blijkt uit een rapportage die staatssecretaris De Vries (Defensie, CDA) gisteren naar de Kamer stuurde. Daarin stelt De Vries dat onvoldoende nieuw personeel en een hoge uitstroom op de langere termijn de taakuitvoering in gevaar kan brengen. Minister Van Middelkoop (Defensie, CU) zei gisteren dat er een ”aanvalsplan” komt om de problemen op te lossen.