Waarde huis nooit tot op de euro te bepalen

Elke huizenbezitter heeft onlangs een WOZ beschikking ontvangen. De taxatie van het te betalen bedrag kan invloed hebben op een aantal andere fiscale zaken.

Uw gemeente heeft de wettelijke taak van alle panden de waarde vast te stellen. In ambtelijke taal gebeurt dat bij beschikking. Dat sommige gemeenten zoals Bergen (NH) en Lansingerland flink achterlopen op het wettelijke verzendschema heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de beschikking. Het biljet gaat naar de eigenaar, ook als die niet in het getaxeerde pand woont.

De WOZ-waarde is in de eerste plaats van belang voor de gemeentelijke onroerendezaakbelastingen. Daarvoor geldt een per gemeente een verschillend tarief. Elke gemeente is vanaf 2008, ondanks felle protesten van bijvoorbeeld de Vereniging Eigen Huis, vrij in het vaststellen van dat tarief. Als u daar iets aan wilt veranderen, moet u bij de gemeenteraad zijn.

Als het tarief 2,50 euro is, wordt dat toegepast op elke volle schijf van 2.500 euro waarde van uw huis. Op een huis van 252.000 euro wordt het tarief honderd maal toegepast, wat uitkomt op een te betalen bedrag aan belasting van 250 euro.

De taxatie van uw huis kan overigens op een opmerkelijk exact bedrag uitkomen, bijvoorbeeld 252.674 euro. Kun je de waarde echt tot op de euro bepalen? Nee, maar de gemeentelijke computers berekenen de waarde van uw huis op basis van onder meer de verkoopprijzen en de waardestijgingen in de omgeving.

Zo’n becijfering leidt niet tot ronde bedragen. Overigens ronden de meeste gemeenten dit jaar alle bedragen zelf naar beneden af op 1.000 euro. Dat oogt betrouwbaarder dan een uitkomst die overduidelijk het resultaat is van een computerberekening.

De WOZ-waarde is behalve voor de onroerendezaakbelasting (OZB) ook doorslaggevend voor het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting. Dat bedraagt voor vrijwel iedereen 0,55 procent van de WOZ-waarde. Voor 2008 geldt voor deze bijtelling van het inkomen nog een maximumbedrag van 9.300 euro.

Volgend jaar vervalt dat maximum als gevolg van de inkomensmaatregelen van het kabinet. In uw aangifte inkomstenbelasting kunt u niets anders doen dan het tarief op de waarde toepassen. Als u vindt dat die waarde te hoog is, moet u bezwaar maken tegen de WOZ-taxatie.

Voor de inkomstenbelasting over 2007 kan dat al niet meer. Daarvoor moet u de WOZ-taxatie per 1 januari 2005 nemen. Die geldt namelijk voor 2007. Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waardering die net in de bus is gevallen, heeft dat betekenis voor de aangifte inkomstenbelasting die u volgend jaar invult. Wie een deel van het jaar een huis heeft bewoond, betaalt het eigenwoningforfait alleen voor dat deel.

Voor de onroerendezaakbelastingen ligt dat anders. Daar draait degene voor op die op 1 januari eigenaar van het huis was, ook al verkoopt hij het op 2 januari. Koper en verkoper kunnen overigens in de verkoopakte een verrekening overeenkomen.

De peildatum van 1 januari geldt ook voor de derde belasting die zich baseert op de WOZ-waarde, de waterschapsheffing. De waterschappen sturen eigen aanslagen. Net als bij de inkomstenbelasting is het nu te laat als u bezwaar wilt maken de gehanteerde WOZ-waarde in die aanslag. Ten slotte aanvaarden ook veel andere instanties zoals hypotheekbanken en inboedelverzekeraars vrijwillig de WOZ-waardering als een geldige taxatie.

De WOZ-beschikking heeft betrekking op het huis met de bijbehorende grond zoals de tuin en de garage. Ligt die in een apart garageblok dan kunt u betogen dat het huis en de garage niets met elkaar te maken hebben.

Zelfstandige delen van het huis die niet door de eigenaar worden bewoond, krijgen een eigen WOZ-beschikking. Dan moet het gaan om een apart afsluitbare ruimte met eigen keuken, badkamer en wc.

Bij de WOZ-waarde zoals die geldt voor 2008, gaat het om de prijs die u op 1 januari 2007 had kunnen krijgen voor het huis in vrij opleverbare staat. Als die niet juist is, heeft u zes weken om in bezwaar te gaan.

Aertjan Grotenhuis

Meer informatie op nrc.nl/geld

    • Aertjan Grotenhuis