Verwijt aan burgemeester Cohen was niet terecht

Heleen Mees maakt in haar column over de weigering van een straatcoach in Amsterdam om vrouwen een hand te geven, een verwijt aan burgemeester Cohen. Mees stelt dat Cohen, toen deze te gast was bij Pauw & Witteman en dit onderwerp ter sprake kwam, verzuimde melding te maken van een uitspraak van de rechtbank Utrecht (zie www.rechtspraak. nl, LJN: BB2648), die akkoord ging met het ontslag van een vrouwelijke docente die haar mannelijke collega`s geen hand meer wilde geven. Cohen had alleen het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) genoemd, die het ontslag in strijd met de Algemene Wet Gelijke Behandeling had bevonden.

Mees verzuimt echter te vermelden dat de rechtbank - anders dan de CGB - in haar uitspraak niet ingaat op de vraag of je als docent kunt functioneren als je collega`s van het andere geslacht geen hand wilt geven. De rechtbank billijkt het ontslag vanwege de vertrouwensbreuk tussen school en docente. De docente had haar beslissing onverhoeds per e-mail kenbaar gemaakt, en had geen overleg gepleegd met de schoolleiding.

Nu de rechtbank Utrecht zich niet over het principiële punt uitliet en de CGB wel, raakt Mees` verwijt aan Cohen kant noch wal. Cohen bracht het relevante oordeel ter sprake, en liet de irrelevante uitspraak buiten beschouwing. Mees treft veeleer een verwijt: zij informeerde haar lezers onvolledig.

    • Bert Marseille