Verarmd uranium is iets anders dan splijtstof

De Rijksuniversiteit Groningen heeft in 2003 zonder vergunningen enkele kilo`s verarmd uranium vervoerd (NRC Handelsblad, 3 maart). In het bericht werd dit aangeduid met `splijtstof`. Dit werkt verwarrend.

Verarmd uranium bevat nog slechts 0,2-0,3 procent van het splijtbare isotoop U-235; de rest, U-238, 99,7-99,8 procent, is niet splijtbaar in kernreactoren (wel in deeltjesversnellers, maar die splijten haast alles). Verarmd uranium is een zeer zwaar metaal dat onder meer wordt gebruikt voor het balanceren van vliegtuigen.

Mogelijk is de term `splijtstof` ingegeven door het feit dat verarmd uranium wel valt onder de definitie van `splijtstoffen` in de Kernenergiewet en in het Verdrag van Parijs. Maar in het spraakgebruik is dat beslist niet het geval.

    • Arie de Goederen