Slecht rapport

Illustratie Anki Posthumus
Illustratie Anki Posthumus Posthumus, Anki

De huidige bewindslieden op onderwijs zijn niet bepaald populair onder de leraren. Althans niet onder degenen die lid zijn van de AOb, de Algemene Onderwijsbond. Zoals het leraren betaamt hebben zij hun oordeel uitgedrukt in de vorm van een schoolcijfer. De minister, Ronald Plasterk, krijgt een 4,8. Staatssecretaris Sharon Dijksma volgt hem op de voet met 4,6 en Marja van Bijsterveldt sluit de rij met 4,4. Geen rapport waar je mee thuis kunt komen.

Plasterk ziet zich geplaatst voor het probleem dat hij van zijn voorgangers een empty nest heeft geërfd. Hij kan nog zo veel willen, de macht ligt al lang niet meer bij de minister, maar is overgedragen aan de besturen. Daardoor kunnen voor wat betreft de beloningsstructuur van leraren alleen draconische maatregelen zoals voorgesteld door Rinnooy Kan daar verandering in brengen. Het was dan ook schrikken toen uit de reactie van Plasterk op dat rapport bleek dat hij dat niet aandurfde. Kreeg hij de oplossing op een presenteerblad aangereikt, liet hij die kans lopen. Of hij er alsnog iets mee doet is niet duidelijk. Ook is het niet slim dat hij eerst met veel tamtam een miljard extra belooft en vervolgens niets meer van zich laat horen. Het lijkt erop dat de ministeriële aandacht veel meer uitgaat naar de cultuur. Die wereld is natuurlijk ook veel swingender dan die van het onderwijs. Daar valt maar weinig te blitzen. Zeker niet met een miljard dat je nog niet hebt.

Wat het cijfer voor Van Bijsterveldt betreft: zij is de gegijzelde van afspraken waar anderen haar mee hebben opgezadeld. De immense gevolgen van het douceurtje van gratis schoolboeken had niemand voorzien. Haar tweede pijndossier, de 1.040 lesuren, is een erfenis van Van der Hoeven, indertijd ingevoerd op aandringen van de Tweede Kamer. Toen er vanuit die zelfde Kamer klachten over kwamen had Bijsterveld kunnen reageren met: u wilde dat, u constateert nu dat veel scholen dat niet op een verantwoorde wijze kunnen, laten we dat dan onderzoeken. Maar evenals bij de gratis boeken toonde zij ook hier de pose van de stevige, vastbesloten, van geen wijken wetende bestuurder, en als die stoerdoenerige bestuurder vervolgens steeds verder moet buigen krijgt die houding iets deerniswekkends. Als dergelijk gezichtsverlies zich eenmaal heeft ingezet moet er in de politiek heel wat gebeuren om dat proces te keren.

Ten slotte Dijksma. Een jaar geleden, kort na haar benoeming, wijdde ik een column aan haar eerdere optreden in de Tweede Kamer als woordvoerder onderwijs voor de PvdA. In die rol liet ze zich meer leiden door ideologie dan door feiten en het zelfstandig denken had ze ingeruild voor het blindelings applaudisseren voor de eigen bewindslieden. Nooit eerder kreeg ik op een column zo veel instemmende reacties, sommige grenzend aan hate mail richting Dijksma. Wat hebben velen een hekel aan haar, bleek toen, en bleek opnieuw enige tijd geleden uit boze mails naar aanleiding van foto’s van haar in de Volkskrant die getuigden van wonderlijke ijdeltuiterij. Nu krijgt zij voor haar optreden als staatssecretaris van de leden van de AOb dus een 4,6. Ik denk dat dat cijfer vooral een gevolg is van haar belabberde imago, want op haar functioneren valt weinig aan te merken. Het enige onderwerp waarmee ze het afgelopen half jaar herhaaldelijk in het nieuws kwam, betrof een schoolbestuur dat fraudeerde. In die zaak heeft zij snel en doortastend gehandeld en uiteindelijk is zij door de rechter ook in het gelijk gesteld. Haar lage cijfer valt moeilijk te verklaren uit haar functioneren. Laten we hopen dat de leraren van de AOb bij de beoordeling van onze kinderen minder bevooroordeeld te werk gaan.

Leo Prick

lgm.prick@worldonline.nl