Recept voor de ziel

In aansluiting op de berichtgeving betreffende de werkzaamheid van een moderne groep antidepressiva maak ik enkele kanttekeningen (`Recept voor de ziel`, W&O 1 maart, Antidepressiva hebben bijna geen effect`, Wetenschapspagina, 26 februari).

1. De werkzaamheid van die nieuwe groep antidepressiva was vanaf het begin onzeker en is nooit echt en goed aangetoond.

2. De werkzaamheid van tricyclische antidepressiva staat al sedert 1960 vast (Dr. M.H. Cohen Stuart, Bezwaard Gemoed, dissertatie 1960; vervolg bij H.M. van Praag).

3. Niet alles wat depressie wordt genoemd is een `vitale` depressie, dat wil zeggen een depressie van het type melancholie met soms zeer duidelijke lichamelijke symptomen.

4. Tegenwoordig `heeft` men al een depressie als men zich `depri` acht. Dat is geen depressie in de klinische zin. Het is eveneens al vele jaren duidelijk dat bij een dergelijke neurotische depressie antidepressieve medicatie (totaal) geen effect heeft. Ook de tricyclische antidepressiva hebben op de neurotische depressie geen invloed.

5. `Depri` mensen moeten indien mogelijk inderdaad met psychotherapie worden behandeld.

6.De scherpe omschrijving van de vaak goed behandelbare `vitale depressie` (10 procent van de bevolking lijdt daaraan!) bestaat dus al sedert 1960. Het is gevaarlijk om het begrip `depressie` onzuiver te hanteren. Vitaaldepressieve mensen zullen met negatieve berichtgeving daardoor wellicht de voor hen mogelijk zelfs reddende tricyclische medicatie niet krijgen of niet accepteren.

7.SSRI`s zijn jarenlang sterk bepleit door vooraanstaande psychiaters, die echter van de diagnostische discussie te weinig kaas hadden gegeten.

    • Dr. M.H. Cohen Stuart