Onderzoek verhouding moslims podiumkunst

De Deense cartoons, de verhinderde opera Aisha, de film Submission die leidde tot de moord op Theo van Gogh: de islam en de kunsten lijken elkaar slecht te verdragen. De Radboud Universiteit in Nijmegen houdt een groot onderzoek naar film en podiumkunsten door moslims. De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft hiervoor een subsidie van 550.000 euro verleend.

Dr. Karin van Nieuwkerk, docent Midden-Oostenstudies, leidt het onderzoek: „Natuurlijk is de botsing tussen de podiumkunsten en de fundamentalistische islam interessant, en daar zullen we zeker aandacht aan besteden, maar we willen juist verder kijken. In het Midden Oosten, en in toenemende mate in Europa, is een nieuw experiment zichtbaar. Praktiserende moslims zoeken naar creatieve combinaties van kunst, islamcultuur en geloof. In Europa denk ik aan ‘green pop’ zoals de Egyptische popster Sami Yusuf, de zanger Yusif Islam (Cat Stevens), en anashied-bandjes die religieuze liederen brengen. In het Midden Oosten denk ik aan Egyptische soaps en de Iraanse film, die als voorbeeld dient voor de hele regio.”

Van Nieuwkerk wil het half miljoen subsidie besteden aan het aanstellen van drie onderzoekers: „Een van hen gaat bijvoorbeeld Frankrijk en Nederland met elkaar vergelijken, en een tweede Marokko en Egypte.” Zelf wil zij een conferentie organiseren en een bundel artikelen schrijven.