kwestie@nrc.nl

Lezers reageerden op de oproep hun ervaring op te schrijven met de marktwerking in de zorg. Is de zorg verbeterd? ‘Er is helemaal geen marktwerking in de zorg.’
Illustratie Olivia Ettema Ettema, Olivia

Cruciale fout

Uit onderzoek zou blijken dat de invoering van marktwerking bij ziekenhuizen tot een explosieve stijging van het aantal behandelingen heeft geleid. Het gaat om de behandelingen die zijn vrijgegeven voor marktwerking in 2005. Het onderzoek van Vektis en de Boston Consulting Group wijst op een stijging van het aantal behandelingen met circa 10%.

Het heeft er alle schijn van dat dit onderzoek een cruciale fout bevat. Niets wijst er op dat de onderzoekers rekening hebben gehouden met het feit dat vrije prijzen op 1 februari 2005 zijn ingevoerd (en dus niet op 1 januari 2005). Er was dus in het jaar 2005 een maand minder om DBC’s met onderhandelbare prijzen te produceren. Dit verklaart op zichzelf al een groei van het aantal behandelingen in 2006 van circa 9%. Dit komt daarmee dicht in de buurt van de 10% die het onderzoek noemt. Het is dus maar zeer de vraag of er sprake is van een explosieve stijging van het aantal behandelingen. Dit onderzoek leidt wellicht tot onjuiste conclusies en onnodige commotie.

Marc Soeters

Hoezo marktwerking?

Ik betreur dat in het artikel ‘Nierstenen gezocht’ de suggestie gewekt wordt dat de medisch specialist de kans schoon ziet zich te verrijken. In vergelijking met omliggende landen telt Nederland anderhalf tot tweemaal minder medisch specialisten. Van het budget voor zorg in Nederland wordt slechts 3,5% uitgegeven aan medisch specialistische zorg (50,1 versus 1,8 miljard euro in 2007).

Kostenbeheersing is (en was de laatste 20 jaar) het motief om veranderingen in de gezondheidszorg door te voeren. Kwaliteit is van minder belang. Zorgaanbieders moeten met elkaar concurreren, maar liefst niet te veel want de politiek ziet liever niet dat ziekenhuizen gesloten worden. Winst mag er binnen de zorg niet gemaakt worden, dus private investeringen blijven weg.

Er is dus geen marktwerking in de zorg, wel afschaffing van de aanbodsturing. De vraag neemt toe omdat patiënten ouder en mondiger zijn en omdat er technisch meer mogelijk is. Ook is het aanbod toegenomen, fusies in de ziekenhuissector zijn inmiddels achter de rug. Dit biedt het ziekenhuismanagement voor het eerst de mogelijkheid dokters te faciliteren en op output te sturen. Dit proces wordt sterker naarmate de nood van beide hoger is.

J.W.K. van den Berg, longarts, Zwolle.

Op Klinkse wijze

Stel: een ongeveer 50-jarige gezonde man wendt zich tot z’n huisarts met het verzoek tot bepaling van zijn PSA. Het in de beroepsgroep gebruikelijke goed medisch handelen zal de huisarts doen besluiten de patiënt omstandig uit te leggen dat dit een weinig zinvolle en eerder tot nodeloze medicalisering leidende medische handeling is; dit kost deze huisarts gemiddeld een kwartier, met als opbrengst 9 euro (en soms een minder tevreden patiënt). Wil de huisarts op Klinkse wijze gebruik maken van de marktwerking, dan geeft hij de vraagsteller een formulier ter aanvraag van de labbepaling (90 seconden) en vraagt hem enkele dagen na de bloedafname over de uitslag te bellen. Dit laatste kost een extra 4 minuten. Opbrengst: 9 plus 4,5 euro. Marktwerking in de zorg?Een gotspe!

K.J. Moes, huisarts-zonder-telraam, Geldermalsen

    • K.J. Moes
    • J.W.K. van den Berg
    • Marc Soeters