Krakende gewrichten 2

Na het lezen van de reactie van jhr. Stoop over zijn ervaringen met artrosebehandeling door de niet reguliere geneeskunde, vraag ik mij af, welk doel de krant heeft deze casuïstiek te plaatsen ten aanzien van de werkzaamheid van glucosamine (`Krakende gewrichten` W&O 1 maart).

Artrose wordt alom gezien al een disbalans tussen belasting en belastbaarheid van een gewricht. Dit kan optreden als laat gevolg van een aangeboren aandoening, een ongeval of in het kader van het normale verouderingsproces. Standaard van de behandeling zijn gewricht-sparende maatregelen en zonodig pijnbestrijding. De achterliggende gedachte: zolang als mogelijk met het eigen gewricht door het leven.

Hardlopen lijkt daarbij geen verstandig advies. Immers is de dynamische belasting van het heup- en kniegewricht bij normaal wandelen ongeveer driemaal het lichaamsgewicht; dit zou bij sneller lopen kunnen oplopen tot een factor tien. Fietsen en zwemmen lijken een beter alternatief. Het is te hopen dat de adellijke renner het advies om te gaan hollen naast zich neerlegt.

    • J.I.A.I. Maas