Kinderen een eigen paspoort geven is een slecht idee

Kinderen die naar het buitenland reizen moeten op termijn over een eigen paspoort of identiteitsbewijs beschikken. Zij mogen niet langer bijgeschreven worden in het paspoort van hun ouders, zo blijkt uit een voorstel van de Europese Commissie om mensenhandel en -smokkel beter te bestrijden (NRC Handelsblad, 22 februari).

Het motief om kindersmokkel te bestrijden gaat echter niet op. Want hoe zit het met gemengde huwelijken waar vaders het kind naar het land van oorsprong ontvoeren? Waar wetgeving de vader bevoorrecht om vervolgens niet meer terug te keren? De voorbeelden hiervan zijn legio. Per definitie horen kinderen tot zes jaar in het paspoort van de moeder bijgeschreven te worden, in het belang van de verzorgende ouder en het kind zelf.

Nederland is een van de weinige landen waar kinderen kunnen worden bijgeschreven op het paspoort. Dat is een goed voorbeeld in Europa.

    • Judith van Buuren Delft