Gezin na overlast uit huis zetten

Burgemeesters krijgen de bevoegdheid om hangjongeren aan te pakken en gezinnen die grote overlast geven (zogenaamde ‘asogezinnen’ ) uit hun huis te zetten als alle andere maatregelen geen effect hebben. Dat is een onderdeel van het Actieplan Overlast en Verloedering, waarmee het kabinet gisteren heeft ingestemd.

Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie) benadrukte gisteren na afloop van de ministerraad dat de burgemeesters pas „in laatste instantie dwingend zullen optreden”. Hij zei dat dat zal gebeuren „als alle andere pogingen gedaan zijn, er geen oplossing meer is en de situatie onbeheersbaar blijft”.

Het Actieplan moet ervoor zorgen dat in 2010 de criminaliteit en overlast in het land met 25 procent zijn gedaald. Het plan richt zich op overlast door jongeren en uitgaan, en overlast en verloedering van de woon- en leefomgeving. De problemen worden bij de vier grootste gemeenten met voorrang aangepakt.

Afgelopen week was het kabinet op bezoek in de Amsterdamse probleemwijk Slotervaart. Daar spraken de ministers met het Amsterdamse college onder meer over de aanpak van probleemjongeren en gezinnen die overlast veroorzaken. In dat gesprek gaven de Amsterdamse wethouders ook aan dat ze meer bevoegdheden nodig hebben om werkelijk bij gezinnen in te kunnen grijpen en vroegen ze minister Rouvoet om meer dwangmaatregelen, de zogeheten doorzettingsmacht.

De gemeente Amsterdam maakt bijvoorbeeld gebruik van gezinsbezoekers, die kijken welke problemen er in een gezin spelen en welke instanties daar vervolgens wat aan kunnen doen. Maar gezinnen kunnen niet gedwongen worden gezinsbezoekers toe te laten.

Het kabinet wijst erop dat het van groot belang is dat gemeenten en betrokken instanties nauwer met elkaar gaan samenwerken. Voor de gemeentes wordt dit jaar een ‘regierol’ vastgelegd in de wet.

De aanpak van uitgaansoverlast richt zich onder meer op het bestrijden van de negatieve gevolgen van alcohol. Eerder werd al bekend dat het kabinet het toezicht wil overhevelen naar gemeenten en paal en perk wil stellen aan feesten in hokken en keten.

Het Rijk zal ook een bijdrage leveren door campussen te beginnen voor moeilijke jongeren die geen uitzicht hebben op werk of scholing.

Eerder artikel over de campussen op nrc.nl/binnenland