Frustratie over overbevolking in Nederland ontbreekt

Tekening Cyprian Koscielniak Koscielniak, Cyprian

Opinie & Debat besteedde op 1 maart veel aandacht aan de zogenoemde vergrijzing (minister Rouvoet), dat vrouwen voortplantingsfrustratie zouden hebben (Cuyvers), stimuleren van het moeder worden door hoogopgeleide vrouwen (Merkies en Canoy).

In al die verhalen ontbreekt volledig de frustratie die de leden van `De tienmiljoen` hebben, de frustratie over de overbevolking in Nederland. Nederland is het dichtbevolktste land van Europa. Laten we de angst dat Nederland te weinig jongeren of te weinig werkende mensen zou hebben eens bezien tegen de achtergrond van de enorme toename van de bevolking.

In 1950 zaten we net op de tien miljoen mensen, hetgeen koningin Juliana al met enige zorg vervulde. Tien jaar later zijn er al anderhalf miljoen meer. In 1970, weer tien jaar later, opnieuw anderhalf miljoen meer. Om in 2008 vast te stellen dat we spoedig op de 16,5 miljoen uit zullen komen.

Wat zou het mooi zijn als de bevolking in Nederland langzaam zou afnemen. Met beleid dat erop gericht is dit in sociaal-economische zin goed te laten verlopen.

Dan dus minder files, gemakkelijker parkeren, minder wachtlijsten voor van alles en nog wat, niet altijd moeten staan in de treinen tijdens spitsuren, woningen betaalbaarder voor starters, geen scholen met vele duizenden leerlingen en ga zo nog maar even door.

    • René Hoksbergen