Een prachtig product, de Zeeuwse mosselen

Tekening Cyprian Koscielniak Koscielniak, Cyprian

Met verbazing en toenemende ergernis las ik de artikelen over de mosselvisserij (NRC Handelsblad, 5 maart). Hidde van Kersen, directeur van de Waddenvereniging meldt dat we alles kunnen importeren, ook mosselen. Niet `mileuvriendelijk`, dan het land er maar mee uit! Noch de Vogelbescherming, noch de Waddenvereniging beseft onvoldoende wat ze aanrichten in het bestaan van zoveel mensen en gezinnen door hun zogenoemde strijd voor de natuur. Een prachtige cultuur en welvarende bedrijfstak wordt hier de nek omgedraaid.

Ik ben een dochter van een mosselschipper - in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw voer mijn vader elk voorjaar naar het Wad om mosselzaad op te vissen. In die tijd waren er nog nauwelijks eidereenden in dat gebied. Sindsdien is het aantal eidereenden daar spectaculair toegenomen en dat ondanks het feit dat elk voorjaar door de Zeeuwse vissersvloot op mosselzaad werd gevist. Schadelijke gevolgen voor de vogelstand zijn nog niet overtuigend bewezen.

Een prachtig product, de Zeeuwse mosselen, terecht beroemd in binnen- en buitenland, staat op het punt te verdwijnen. Het argument van alternatieve kweekmethodes wordt nu gebruikt als een doekje voor het bloeden, want de ontwikkeling daarvan vergt jaren voor ze lonend zijn, als ze dat al ooit zullen worden.

Ik hoop dat de minister het onheil nog zal keren en dat voor Yerseke en Bruinisse de Zeeuwse wapenspreuk `Ik worstel en kom boven` ook nu waarheid wordt.

    • F.T. Hofman-Van Damme