Cassatie arrest SGP

Het kabinet heeft besloten cassatie in te stellen bij de Hoge Raad tegen een arrest van het gerechtshof over de SGP. Het Hof oordeelde eerder dat de Staat onrechtmatig handelt als het tolereert dat de SGP het passief kiesrecht niet toekent aan vrouwen. Eerder zei de Raad van State juist dat het uitsluiten van vrouwen wel mag en dat de SGP recht op subsidie heeft. Het kabinet zegt geen inhoudelijk oordeel te vellen, maar in ”het belang van rechtsvorming en rechtszekerheid” een uitspraak van de hoogste rechter te willen.