‘Vrouw moet meer werken’

Internationale Vrouwendag, morgen, is een belangrijke dag voor PvdA-europarlementariër Emine Bozkurt (40). Zij is lid van de commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid in het Europarlement.

Hoe vieren jullie Vrouwendag?

„We hebben dat gisteren in het Europees Parlement gedaan met een conferentie over de rol van de vrouw in de interculturele dialoog. Daar bleek opnieuw dat vrouwen over de hele wereld met dezelfde problemen te maken hebben. Zo worden vrouwen veel vaker dan mannen slachtoffer van geweld, onafhankelijk van cultuur of religie.”

Maar er zijn toch veel verschillen tussen de posities van vrouwen in de 27 lidstaten van de EU?

„Die verschillen vallen mee. Mensen zijn bijvoorbeeld geneigd om te denken dat de arbeidsparticipatie in Oost-Europese landen veel lager ligt dan in West-Europa, maar het is in Bulgarije juist normaal dat vrouwen fulltime werken. En ondertussen werkt in Nederland meer dan 60 procent van de vrouwen parttime.”

Wat heeft u dit jaar bereikt in de vrouwencommissie?

„Ik houd me veel bezig met Turkije, waar we op het gebied van vrouwenrechten veel kunnen doen aan het bestrijden van geweld. Ook is er onlangs samen met Nederland een Europees project in gang gezet. 750 ambtenaren in Turkije worden getraind door een internationaal team zodat ze meer rekening gaan houden met genderverschillen.”

Wat moet er komend jaar verbeteren voor de Europese vrouwen?

„We moeten nu eindelijk eens hard gaan trekken aan die arbeidsparticipatie. Wat dat betreft mag Nederland een hand in eigen boezem steken, met al die parttime werkers. En vrouwen in Europa moeten bovenal financieel onafhankelijker worden. Dat er in 2008 nog steeds salarisverschillen bestaan tussen mannen en vrouwen vind ik ook ongelooflijk.”

    • Elleke Bal