Rijksmuseum

Bij het lezen van het artikel van Ron Rijghard (CS, 29 febr.) bekroop mij het gevoel dat uw krant steeds vaker verhalen publiceert van uit de heup schietende journalisten.

Zou het niet verstandig zijn als de heer Rijghard eens nadacht of het niet slagen van een aanbesteding misschien (ook) aan andere partijen is te verwijten? Bij een beetje onderzoek had de heer Rijghard kunnen ontdekken dat de laatste tijd veelvuldig aanbestedingen mislukt zijn, omdat door de opdrachtgevende partij onvoldoende rekening was gehouden met de enorme prijsstijgingen die op de wereldmarkt en in Nederland plaatsvinden.

Zonder enige kennis van de aanbesteding van dit project te hebben lijkt het mij, wetende dat de kostprijs van een project als het Rijksmuseum voor meer dan 70 procent bepaald wordt door inkoop van materialen en onderaannemers, bijzonder onwaarschijnlijk dat de prijs van de BAM zoveel naast de waarheid zou zitten als gesuggereerd wordt in de pers.

Rotterdam, Voorzitter Raad van Bestuur TBI Holdings

    • Ir G.J.Woudenberg