Praktijkgevallen

We zouden het soms bijna vergeten, maar één van de doelen van de interactieve serie Ik krijg altijd gelijk die elke maandag op deze pagina verschijnt, was het opdoen van leuke verhalen uit de praktijk die we in ons boek zouden kunnen gebruiken.

Deze week werden we op onze wenken bediend. De column van afgelopen maandag ging over het omgaan met lastige vragen, waarbij we ons met name richtten op het beantwoorden van vragen in groepsverband. De eerste de beste bezoeker voorzag onze theorie meteen van een passende illustratie uit de praktijk. Bij een debat tussen Wouter Bos en Frits Bolkestein kreeg laatstgenoemde „de vraag voorgelegd wat hij vond van het feit dat Den Uyl de zaak Northrop stil had gehouden en het koningshuis uit de wind had gehouden.” Deze vraag had hij duidelijk niet zien aankomen en het werd dan ook even stil. Vervolgens zei hij zeer ingetogen „dat hij waarschijnlijk hetzelfde zou hebben gedaan”. Waar hij eerst zo fel was, hield hij zich nu erg in. Het kwam zeer gemeend over en de zaal was onder de indruk.”

Dat het omgaan met lastige vragen niet iedereen in het bloed zit, blijkt uit het relaas van een andere bezoeker. „Ik stelde bij de dokter een vraag over een door mij betwijfelde uitkomst van een onderzoek. Vervolgens zegt hij daarover niet in discussie te gaan, omdat ik enkel uit zou zijn op bevestiging. […] Als de arts mijn motieven wantrouwt helpt opnieuw stellen van de vraag niet. Ik zal dus de discussie aan moeten gaan en ben dan opnieuw ‘lastig’, wat mijn geloofwaardigheid wederom niet ten goede komt. Het lijkt me een situatie waarin ik niet kan ‘winnen’, ook al omdat er machtsongelijkheid speelt.”

Gelukkig blijkt deze geschoffeerde patiënt een oplossingsgericht mens te zijn: „Ik kan natuurlijk ook een andere arts nemen.”

Reageren kan op nrcnext.nl/ikkrijgaltijdgelijk

Maandag deel 19 van deze serie.

    • Take Ligteringen