Plasterk gunt recht op opgravingen

ZEIST, 7 maart. Minister Plasterk van Cultuur heeft 25 bedrijven en organisaties een opgravingsvergunning verleend. Private ondernemingen en nieuwkomers op de opgravingsmarkt moeten sinds 1 september 2007 toestemming vragen bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). Die afspraak is vorig jaar vastgelegd in de Wet op de archeologische monumentenzorg. Bedrijven moeten aantonen dat ze over voldoende kennis en ervaring beschikken om de kwaliteit van de opgravingen te garanderen.