Maximale straf voor moord op activist Sévèke

De rechtbank in Arnhem heeft Marcel T. (39) vanmorgen tot levenslang veroordeeld voor de moord op de Nijmeegse activist Louis Sévèke, acht bankovervallen en vijf bomaanslagen of pogingen daartoe. T. bracht Sévèke op 15 november 2005 met twee schoten uit een jachtgeweer om het leven in de Nijmeegse binnenstad.

In de ogen van de rechtbank is T. „onpeilbaar”, maar wel toerekeningsvatbaar. Dat maakt een levenslange gevangenisstraf onontkoombaar, aldus de rechtbank. Hij acht de kans aanwezig dat T. opnieuw ernstige delicten zou kunnen plegen. De rechtbank stelt dit op basis van de psychiatrische rapporten die over T. zijn gemaakt en de verklaringen van de verdachte zelf. Verder constateert de rechtbank dat T. de gevolgen van de bankovervallen bagatelliseert. „Er lijkt een vanzelfsprekendheid te bestaan ze te plegen”. Tijdens de rechtszaak bleek dat T. banken overviel om aan geld te komen. Hij wilde geen „loonslaaf” zijn.

De rechtbank spreekt verder van een „niet te bevatten motief” voor de moord op Sévèke. „En dat maakt het misdrijf ernstiger dan het al is. De moord heeft de nabestaanden diep geraakt en grote beroering gebracht in de Nijmeegse samenleving.”

De betrokken advocaat Bénédicte Ficq en haar cliënt beraden zich op hoger beroep. Ze nemen daar twee weken de tijd voor. Ficq: „Hij hield al rekening met deze uitspraak. De kans op levenslang was aanwezig gezien de eis van de officier van justitie.”

Vervolg Levenslang: pagina 2

Bekentenis Marcel T. wordt niet betwijfeld

Marcel T. reageerde na een stukgelopen liefde zijn „failliete” leven af op Sévèke. De activist had in zijn ogen een rol gespeeld bij het mislopen van een oprotpremie van 12.000 gulden eind jaren negentig. Die premie had T. een nieuw leven moeten verschaffen.

Ook koesterde hij wrok jegens de linkse krakersbeweging in Nijmegen, waarin ook T. zich in de jaren negentig ophield, omdat men hem daar zag als infiltrant van de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst.

Over het verweer van advocaat Ficq, die twijfelt aan de bekentenis van T., zegt de rechtbank: „Hij heeft van meet af aan bekend en dat in geen enkel geval herroepen.” De advocaat suggereerde eerder dat T., die niet bij de uitspraak aanwezig was, zijn bekentenis had gedaan uit behoefte aan aandacht en gezelschap.

Raymond-Pierre, de broer van Louis Sévèke, noemt het vonnis „goed gemotiveerd”. „Het haakt goed in op wat de officier van justitie eerder heeft gezegd en geëist, maar wij krijgen Louis er niet mee terug. Het vonnis geeft aan dat onze emotie, weerzin, boosheid en hulpeloosheid als reëel worden ervaren. Voor nu is het klaar. Als er een hoger beroep komt, zien we dat dan wel weer.”