Keuringssysteem WIA onder de loep [/hl2]

DEN HAAG. De Stichting van de Arbeid stelt een onderzoek in naar de strengere regels bij de arbeidsongeschiktheidskeuring. De stichting, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties zitten, wil weten wat de gevolgen van de aanscherping zijn voor mensen die voor minder dan 35 procent zijn afgekeurd. Deze mensen hebben volgens de WIA, de arbeidsongeschiktheidswet die in 2006 de WAO opvolgde, geen recht op een uitkering. Zij worden geacht in dienst te blijven van hun werkgever, maar dat gebeurt lang niet altijd. In 2006 was slechts 46 procent van hen na de keuring aan het werk. In 2007 was dat 62 procent. ”Dat is weliswaar een forse verbetering, maar het is nog altijd te weinig”, vindt de Stichting van de Arbeid. Ze wil weten hoe het komt dat in deze groep ook mensen zitten met aanzienlijke beperkingen.