Eurlings is tegen ban oude auto’s Amsterdam

Minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) keert zich tegen de plannen van de gemeente Amsterdam om oude auto’s uit het centrum te weren. Volgens Eurlings moet voorkomen worden dat er op lokaal niveau allerlei milieuzones ontstaan. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om in te grijpen.

Dat zei Eurlings gistermiddag in een debat met de Tweede Kamer. Daar werd de minister opgeroepen door de fracties van CDA, VVD en SP om iets te doen aan het ‘hobbyisme’ in Amsterdam. Eurlings plaatst vraagtekens bij de juridische houdbaarheid van de plannen om het bouwjaar van een auto als uitgangspunt van een milieumaatregel te nemen. „Oude auto’s zouden viezer zijn, maar het kan heel goed mogelijk zijn dat een slurp-SUV minder vervuilend is dan een zuinige kleine auto uit 1970”, aldus Eurlings.

Drie weken geleden presenteerde het Amsterdamse college het plan om auto’s te weren die voor 1992 zijn gebouwd uit het hele gebied binnen de ring A10 ten zuiden van het Noordzeekanaal, de zogeheten milieuzone. In ruil daarvan zou er een sloopsubsidie komen voor deze oude auto’s. Schone auto’s krijgen ook voorrang bij het verstrekken van parkeervergunningen.

Volgens Eulings heeft Amsterdam zich kwetsbaar gemaakt door de plannen om het centrum voor oude auto’s tot verboden gebied te verklaren niet met Verkeer en Waterstaat te overleggen. Hij vindt de plannen in Amsterdam gevaarlijk voor het draagvlak voor milieumaatregelen. „Het moet geen ratjetoe worden aan lokale maatregelen”. Eurlings zegt samen met minister Cramer (Milieu, PvdA) te onderzoeken hoe een ‘lappendeken’ van lokale maatregelen kan worden voorkomen. Dit voorjaar komt het kabinet met een standpunt hierover.

Wethouder Tjeerd Herrema (PvdA) zegt in een reactie dat Amsterdam niet over één nacht ijs gaat en de juridische houdbaarheid van de plannen heeft onderzocht. Bovendien is het volgens de wethouder de bevoegdheid van de gemeente om besluiten te nemen over de binnenstad.

De wethouder bevestigt dat de plannen niet met Verkeer en Waterstaat zijn afgestemd, maar wel met het ministerie van VROM. Hij zegt het toe te juichen als het kabinet met landelijke uitstootnormen voor auto’s zou komen. Doordat die niet bestaan wil Amsterdam het criterium van bouwjaar van de auto kiezen.