Eerherstel Luther

Paus Benedictus XVI zou plannen hebben om Maarten Luther (1483-1546), de grondlegger van het protestantisme, te rehabiliteren. Dat zeggen volgens de Britse krant, The Times „insiders binnen het Vaticaan”.

De paus zou in september in zijn zomerverblijf Castelgandolfo de conclusies willen presenteren van een onderzoek naar de voorman van de reformatie. Ratzinger zou van mening zijn dat Luther geen ketter was, dat hij de christelijke kerk niet wilde opsplitsen, maar enkel corrupte praktijken in de kerk wilde bestrijden.

Het Vaticaan maakte deze week ook bekend een standbeeld te willen oprichten voor Galileo Galilei, die net als Luther werd vervolgd vanwege ketterse ideeën. Beide rehabilitaties zouden mede bedoeld zijn om Benedictus’ imago als hardliner wat te verzachten.

Het hoofd van de pauselijke Raad voor Bevordering van de Eenheid onder Christenen, kardinaal Walter Kasper, zei in The Times dat de dialoog tussen katholieken en protestanten is gediend bij een mogelijke herwaardering van Luther. „We kunnen veel van Luther leren, om te beginnen het belang dat hij hecht aan het woord van God”, aldus Kasper.

Eerherstel zou een bijdrage kunnen leveren aan wat Benedictus als zijn missie beschouwt: het tot elkaar brengen van alle christelijke stromingen – de katholieke, de protestantse, de anglicaanse en de orthodoxe.

Maar een verzoening tussen de christelijke kerken zal hoe dan ook een proces van lange adem zijn. Vorige zomer stelde het Vaticaan dat de katholieke kerk de enige echte „Kerk van Christus” is en dat het protestantisme slechts een geloofsgemeenschap is. Een hereniging zal wat de paus betreft dan ook altijd onder het dak van de „moederkerk”, die van Rome, moeten plaatsvinden.