blijft Ganzedijk nou of niet?

De plannen om het dorp Ganzedijk te slopen zijn op de lange baan geschoven. Dat is de uitkomst van overleg tussen de provincie Groningen, de gemeente Reiderland en woningcorporatie Acanthus gisteren. Er wordt een bewonersavond georganiseerd, waar de bewoners zelf voorstellen kunnen doen voor de toekomst van het dorp.

Lees meer over de geschiedenis van het dorp Ganzedijk in de buurt van Finsterwolde via nrcnext.nl/links