3 leren

Elke typfout wordt opgemerkt

Typcursus

Ga naar de typecursus via nrcnext.nl/mijnnext

De pink is het geheim van de snelle typer. Dat is de belangrijkste conclusie na het volgen van de gratis typeles aangeboden door de site jemagalles.nl. Het toetsenbord is in de cursus onderverdeeld in territoria: de q, a en z zijn exclusief voorbehouden aan de linkerpink, de s, w en z aan de linkerringvinger, enzovoort. Als geheugensteuntje heeft elk territorium een kleurtje. Die kleuren helpen tijdens de talloze vingeroefeningen, waarin je een stel gekleurde letters zo snel en goed mogelijk moet typen, inclusief spaties en lettertekens. Je kunt oefenen met hoofdletters en betekenisloze lettercombinaties, maar ook met het typen van krankzinnige volzinnen als ‘Pauls wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct’. De site kent geen genade: elke typfout wordt opgemerkt. Nadeel van de site: de flikkerende banner met belminuutreclame. (IV)