Werkloze: baan niet voor ’t geld

Voor mensen die niet werken is geld niet de belangrijkste reden een baan te zoeken. Het leggen van sociale contacten en een zinvolle tijdsbesteding noemen zij als voornaamste redenen aan het werk te willen. Dat blijkt uit een onderzoek van onder meer het Sociaal en Cultureel Planbureau. Drie miljoen 15- tot 65-jarigen hebben geen werk. Van de ondervraagden zegt ruim 90 procent wel te willen werken. (NRC)