Vrouwen verdienen 16,5 pct minder dan mannen

Wereldwijd verdienen vrouwen 16,5 procent minder dan mannen. De internationale vakbondsfederatie ITUC liet voor het eerst op wereldniveau de verschillen in salaris onderzoeken. In Europa ligt het verschil op 14,5 procent, maar Nederland scoort slechter dan het gemiddelde. Vrouwen verdienen in Nederland gemiddeld 18 procent minder dan mannen.

Agnes Jongerius, voorzitter van vakcentrale FNV, „schrikt” van de verschillen. „Kennelijk hebben we nog een hard glazen plafond in Nederland.” Doordat veel vrouwen in deeltijd werken, lopen ze extra toeslagen en premies mis. Daarbij heerst er volgens Jongerius nog een taboe op het vragen naar een gelijk salaris. „Discriminatie is verboden, dus het verschil in salarissen zal vaak onbewust tot stand komen. En vrouwen durven de stoute schoenen om naar hun baas te stappen, nog steeds niet aan te trekken.”

Jongerius presenteert het rapport morgen tijdens een congres over de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt op het hoofdkantoor van de International Labour Organization (ILO) in Genève. Het congres vindt plaats in het kader van de internationale dag van de vrouw, 8 maart.

Opvallend in de onderzoeksresultaten van de ITUC is dat een hogere opleiding niet perse leidt tot een kleinere loonkloof. Hoger opgeleide vrouwen verdienen juist regelmatig minder dan hun lager opgeleide mannelijke collega’s. Naarmate de leeftijd vordert en de staat van dienst groter is, groeien ook de verschillen in salaris. De loonkloof is ook groter in sectoren waar veel vrouwen werken, zoals de gezondheidszorg en het onderwijs. „Op auto’s passen verdient beter dan op kinderen passen, daar word je niet vrolijk van”, aldus Jongerius.

De FNV-voorzitter benadrukt in haar speech morgen dat het onderzoek niets zegt over de ‘informele’ economie in veel landen. Het werk dat vrouwen op het land verrichten om hun gezin te onderhouden, maar ook straathandel, ongeregistreerd werk in fabrieken en prostitutie vallen onder de informele economie. Vooral over werelddelen waar die informele economie groot is, zoals Afrika, Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië ontbreekt gedegen informatie over de salarissen van vrouwen, stelde de ITUC vast. „Deze cijfers vormen slechts het topje van de ijsberg”, aldus Jongerius.