Veel spoedopnames door bijwerkingen van medicijnen

rotterdam, 6 maart. De bijwerkingen van medicijnen zijn verantwoordelijk voor vijf procent van de spoedopnames in een ziekenhuis. Bij 75-plussers is dat zelfs tien procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam naar de oorzaak van 3515 spoedopnamen, gepubliceerd in het laatste nummer van Pharmacoepidemiology and Drug Safety. De meeste spoedopnames waren nodig wegens bloedingen in maag of darmen na het slikken van bloedstollingsremmers. Ook een te hoge bloeddruk of hartritmestoornissen na het gebruik van hartmedicijnen waren de oorzaak van een spoedbehandeling. Een derde van de opnames had voorkomen kunnen worden als een lagere dosis was voorgeschreven of als de gesteldheid van de patiënt beter in de gaten was gehouden met laboratoriumonderzoek. Dat gold vooral voor ouderen: veertig procent van de 75-plussers had een opname bespaard kunnen blijven. De onderzoekers haalden hun gegevens uit huisartsendossiers. Twee jaar geleden kwam Nederlands onderzoek volgens een andere methode ook uit op ruim vijf procent ziekenhuisopnamen door medicijnfouten en -bijwerkingen.