Radio Voorkeur

Desmet live. Gesprek met Anne Provoost die het pamflet Beminde ongelovige. Atheïstisch Sermoen schreef, een pleidooi voor een geëngageerd en energiek atheïsme. Nrc.next-redacteur en filosoof Rob Wijnberg over zijn boek In dubio, met als motto: ‘Ruimdenkendheid is met je hoofd kunnen verdedigen wat je hart verwerpt’. Radio 5, 18.05-19.50u.

Kunststof. Het verzameld werk van Plato is nu beschikbaar in het Nederlands. Mario Molegraaf werkte er veertien jaar aan. Eerst vertaalde hij met zijn partner Hans Warren, na diens overlijden in 2001 voltooide Molegraaf het project alleen. Molegraaf is tevens samensteller van de bundel M’n opa... in heel Europa is er niemand zoals hij, waarin Nederlandse dichters opgewekt reflecteren over ouder worden. Radio 1, 19.04-20.00u.

De Avonden. Gesprek met Nico Keuning over zijn biografie van de schrijver Bob den Uyl (1930 -1992): Een zeker onbehagen. Verder o.a. actrice Hadewych Minis over het Strijkkwintet in C van Franz Schubert en journalist/schrijver Sietse van der Hoek over zijn boek De man van Trinidad, een verhaal over de drugshandel en de strijd daartegen. Radio 6, 20.02-22.02u.